Voortgang 2023 bestaand beleid

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij zetten de centrumontwikkeling Steenbergen en centrumontwikkeling Dinteloord voort.

Dit proces loopt in beide kernen. Samen met de stakeholders worden in verschillende sessies uitwerking gegeven aan centrumontwikkeling. Voor de kern Steenbergen wordt dit opgenomen in het handboek Vitale Vesting (de integrale beleidsvisie).

Volgens planning

Wij blijven in overleg met de brancheverenigingen.

Met alle brancheverenigingen uit onze gemeente zijn periodieke overleggen ingepland.

Volgens planning

Wij blijven in overleg met de MKB ondernemers.

MKB ondernemers kunnen contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionarissen. Ook worden de belangen van deze ondernemers in de periodieke overleggen met de brancheverenigingen behartigd.

Volgens planning