Investeringen

Investeringen voorafgaande jaren:

Omschrijving

Restant krediet per 31-12-2022

Uitgaven in 2023

Restant krediet

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

75.000

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

100.000

TOTAAL

175.000

-

175.000

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringen 2023:

Geen.