Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2021 aan.

Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2021. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2021 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2020.

Behandeling van de tussenrapportage heeft plaatsgevonden op september 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Van links naar rechts: de wethouders Wilma Baartmans en Koos Krook, secretaris Thijs de Jongh, burgemeester Ruud van de Belt en de wethouders Willy Knop en Esther Prent.