Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2023 aan.

Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2023. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2023 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2023.

Behandeling van de tussenrapportage heeft plaatsgevonden op 28 september 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Van links naar rechts: de wethouders Maurice Remenry en Esther Prent, burgemeester Ruud van de Belt en de wethouders Kees Gommeren en Nadir Baali.