Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2018 aan. Dit is een nieuw document in onze planning en control cyclus en komt in de plaats van de voormalige voor- en najaarsnota. Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2018. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2018 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juli 2018.

Behandeling van de tussenrapportage zal plaatsvinden op 25 oktober 2018.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Klik hier om verder te lezen