Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Beleidsopgave Erfgoed en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Behouden en versterken van de kracht van ons cultureel en militair erfgoed.

Wij maken een canon, bestaande uit de belangrijkste historische gebeurtenissen van de gemeente Steenbergen.

Eind 2020 gereed.

Op schema

Wij vieren in 2022 dat Steenbergen 750 jaar geleden voor het eerst werd genoemd.

De organisatie is operationeel en het programma is op hoofdlijnen vastgesteld, tevens vieren we het 25 jarig bestaan van de gemeente.

Op schema

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van kunst en cultuur zijn ondersteund en gefaciliteerd.

Vanaf 2017 voeren wij De Cultuur Loper uit waarmee alle leerlingen BO in de gemeente in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed.

Continu project, verlengd tot 2024; alle basisscholen doen mee.

Afgerond

Wij ondersteunen het Kunstforum, het Platform Kunst en Cultuur en de game Weet waar je woont.

Platform Kunst en Cultuur wordt stichting waar Kunstforum in opgaat; organisatie Cultuurmaand September. Dit jaar heeft de eerste CUST junior editie plaatsgevonden. Scholenstrijd Weet waar je woont vond plaats in oktober.

Afgerond

Wij ondersteunen de stichting Bevrijdingsmonument Welberg bij de inrichting van het zojuist door de gemeente aangekochte klaproosveld.

Inrichting is onderwerp van gesprek.

Op schema

In de canon en het programma voor 750 jaar Steenbergen speelt het cultureel en militair erfgoed een hoofdrol. Voorts voeren wij Expeditie Nassau uit om het vestingverleden meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Expeditie Nassau wordt concreet uitgewerkt met plan voor Stadspark en start Vestinghuys in Gummaruskerk. Er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie Fort Henricus. Vesting is opgenomen in canon.

Op schema

Alle kernen hebben hun eigen identiteit en karakter.

De regeling bevordering leefbaarheid waarbij iedere kern is gestimuleerd een kunstwerk in de openbare ruimte te maken. Bij de canon en 750 jaar Steenbergen is nadrukkelijk ruimte gemaakt om de identiteit van iedere kern zichtbaar te maken.

In Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn kunstwerken geplaatst; Steenbergen onthult kunstwerk in het najaar; De Heen heeft nog geen activiteit ingediend of ontwikkeld.

Op schema