Bijlage 1 Opvolging moties

Motie Steun en Acceptatie (19-12-2019)

Naar aanleiding van de aangenomen (16 voor en 3 tegen) motie Steun en Acceptatie is het college opgedragen:

  • om middels blijvende fysieke uiting van de regenboogvlag in het straatbeeld van de gemeente Steenbergen aandacht te vragen voor sociale accpetatie en maatschappelijke steun;

Het college geeft uitvoering aan de genoemde motie door in elke kern in de openbare ruimte een bankje te plaatsen. Het bankje is uitgevoerd in de regenboogkleuren en staat symbool voor ‘ er is plaats voor iedereen’. Op coming out day wordt samen met de voorzitter van COC, de initiatiefnemer van de motie en de wethouder de eerste bank geplaatst.

In deze tussenrapportage hebben wij bij het programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid een investering van € 37.000 opgenomen voor het aanschaffen en plaatsen van de regenboogbanken.