Wat mag het kosten?

Taakveld

Begroting 2023 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2023

Onderwijshuisvesting

-824.592

-108.000

-932.592

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-820.300

-138.570

-958.870

Sportbeleid en activering

-260.615

-

-260.615

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.887.317

1.300.547

-586.770

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.542.281

-82.425

-2.624.706

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.168.083

133.000

-1.035.083

Hulp bij het huishouden (WMO)

-2.869.408

-514.623

-3.384.031

Begeleiding (WMO)

-1.471.143

-

-1.471.143

Dagbesteding (WMO)

-1.641.618

-

-1.641.618

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-10.517

-

-10.517

Jeugdhulp behandeling

-1.285.369

-105.454

-1.390.823

Jeugdhulp dagbesteding

-310.000

-

-310.000

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-113.189

-50.600

-163.789

Pleegzorg

-170.000

-

-170.000

Gezinsgericht

-1.135.000

-

-1.135.000

Jeugdhulp met verblijf overig

-404.000

-

-404.000

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-55.200

-

-55.200

Gesloten plaatsing

-150.000

-83.467

-233.467

Beschermd wonen (WMO)

-98.000

-

-98.000

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-92.000

-

-92.000

Jeugdbescherming

-153.394

-17.600

-170.994

Jeugdreclassering

-153.394

-8.400

-161.794

Volksgezondheid

-1.174.748

-37.345

-1.212.093

Subtotaal

-18.790.168

287.063

-18.503.105

Mutaties reserves

80.326

-

80.326

Totaal

-18.709.842

287.063

-18.422.779