Wat mag het kosten?

Taakveld

Begroting 2023 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2023

Bestuur

-1.749.007

-10.975

-1.759.982

Burgerzaken

-531.450

-92.700

-624.150

Overhead

-11.157.841

-214.744

-11.372.585

Treasury

-14.705

600.000

585.295

OZB woningen

2.877.195

-15.705

2.861.490

OZB niet-woningen

2.186.713

35.000

2.221.713

Belastingen overig

85.226

-

85.226

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

45.568.674

1.188.626

46.757.300

Overige baten en lasten

-1.106.626

-556.733

-1.663.359

Subtotaal

36.158.179

932.769

37.090.948

Mutaties reserves

398.207

-

398.207

Totaal

36.556.386

932.769

37.489.155