Voortgang 2023 bestaand beleid

Dienstverlening

Actie voor 2023

Toelichting/ voortgang

Status

Wij geven uitvoering aan het herijkte uitvoeringsprogramma dienstverlenging.

Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt in de tweede helft van 2023. Door beperkte capaciteit en wisseling binnen de functie van adviseur dienstverlening is dit niet eerder mogelijk geweest.

Volgens planning