Investeringen

Aanvraag investeringskrediet voor aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden(€ 76.000)

Met de rechtelijke uitspraak worden gemeenten verplicht gesteld om te voorkomen dat rubbergranulaat, afkomstig van de kunstgrasvelden, de omgeving vervuilt en als die vervuiling toch optreedt die zoveel mogelijk op te ruimen of te beperken. De intentie was om tijdens de renovatie kantplanken aan te gaan brengen, dit ter voorkoming dat er SBR-korrels buiten het veld komen. Gezien de gerechtelijke uitspraak kunnen en moeten wij als gemeente Steenbergen niet wachten tot de toekomstige renovatie(s) van de kunstgras voetbalvelden. De structurele kapitaallasten (€ 3.800) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 76.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van kantplanken kunstgrasvelden.

Aanvraag investeringskrediet voor containertuintjes (€ 10.000)

De motie 'containertuintjes' is in maart 2021 door de raad aangenomen. Containertuintjes worden in een aantal gemeenten gebruikt om zwerfafval c.q. bijplaatsingen tegen de te gaan bij ondergrondse containers. Dorpsraad Nieuw-Vossemeer heeft reeds een prijsopgave ingediend voor 5 containertuintjes, kosten € 10.000. Om dit jaar te kunnen starten wordt voorgesteld om dit in de tussenrapportage mee te nemen. Het is de bedoeling dat de containertuintjes worden onderhouden door inwoners. De structurele kapitaallasten (€ 1.000) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen. In de perspectiefnota 2022-2025 is een totaalkrediet van € 100.000 opgenomen om na een succevolle pilot uitvoering te kunnen geven in de overige kernen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor containertuintjes.

Plaatsen hekwerk met schuifpoort rondom brandweerkazerne Steenbergen (€ 25.000)

De laatste tijd krijgt de brandweer van de post Steenbergen regelmatig meldingen van ongenodigde gasten aan de achterzijde van de brandweerkazerne Steenbergen. Het pand en ondergrond is eigendom van Gemeente Steenbergen. Er zijn met de Veiligheidsregio, aangenomen door de Gemeenteraad, destijds afspraken gemaakt over wie, waar verantwoordelijk is met betrekking aanpassingen en onderhoud van het pand en perceel, voor de toekomst. Voor wat betreft een hekwerk met schuifpoort is de kostentoerekening nog onderwerp van gesprek en zijn we in overleg met elkaar. Echter wij vinden het als gemeente en Veiligheidsregio dusdanig belangrijk dat onze brandweervrijwilligers veilig kunnen werken dat wij u willen melden dat deze investering zal worden gerealiseerd. De wijze van kostentoerekening wordt verder uitgewerkt. Bij de jaarrekening zullen de kosten die ten laste van de gemeente komen worden verantwoord. De structurele kapitaallasten (€ 1.667) zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2022-2025 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen hekwerk met schuifpoort rondom brandweerkazerne Steenbergen.