Wat mag het kosten?

Taakveld

Begroting 2023 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2023

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-99.520

-

-99.520

Cultureel erfgoed

-199.556

-

-199.556

Media; o.a. bibliotheken en de lokale omroep

-402.015

-

-402.015

Subtotaal

-701.091

-

-701.091

Mutaties reserves

11.911

-

11.911

Totaal

-689.180

-

-689.180