Investeringen

Investeringen voorafgaande jaren:

Omschrijving

Restant krediet per 31-12-2022

Uitgaven in 2023

Restant krediet

Aanpassingen pand Blauwstraat 30

343.245

231

343.014

TOTAAL

343.245

231

343.014

Deze investeringen worden zoals aangekondigd in het raadsvoorstel (RD2300108) van de jaarstukken 2022 meegenomen in het 213a onderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek zal in de komende begroting 2024 worden verwerkt.

Investeringen 2023:

Geen.