Voortgang beleidsprioriteiten begroting 2019

Beleidsprioriteiten 2019

Omschrijving

Planning

Toelichting

Status Planning

Behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed

We voeren Expeditie Nassau en Canon van Steenbergen (verder) uit.

Doorlopend

Beide projecten zijn in voorbereiding. In het licht van 750 jaar Steenbergen wordt de samenhang tussen de Canon en onderdelen van de Expeditie bezien.

Op schema

Een communicatiestrategie wordt uitgewerkt om bekendheid te geven aan ons cultureel erfgoed. Dit integreren we in het PR en marketingplan voor Steenbergen.

Q4

Marketingplan wordt opgesteld na vaststelling van de toekomstvisie. Daarmee vertraagt ook dit communicatieplan.

Niet gehaald

We verkennen de realisatie van het Vestinghuys. We betrekken hierbij de ontwikkeling van het VVV en het behoud van de Gummaruskerk.

Q1

VVV zit in Gummaruskerk; bij het haalbaarheidsonderzoek van de Gummarus wordt het Vestinghuys betrokken.

Op schema

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur zijn ondersteunend en stimulerend.

We enthousiasmeren de jeugd voor cultuur en erfgoed en stimuleren ze deel te nemen aan culturele activiteiten.

Doorlopend

Alle basisscholen doen mee aan de CultuurLoper.

Afgerond

Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit de samenleving kunnen worden gesteund vanuit het initiatievenfonds.

Doorlopend

Als er initiatieven zijn die passen in de sfeer van het initiatievenfonds dan worden die van harte ondersteund vanuit het initiatievenfonds.

Afgerond

We herdenken 75 jaar bevrijding voor de gehele gemeente. Het programma bevat elementen voor iedereen in Steenbergen. Ook is er samenwerking op Brabantse Wal niveau voor een brede herdenking in de regio.

Q4

Het programma is gereed, alle voorbereidingen gestart, inclusief activiteiten voor de hele Brabantse Wal.

Op schema