Bijlage 2 Aangepaste Dekkingsplannen

1.1 Aangepaste dekkingsplan voorziening Openbare Verlichting

1.2 Aangepaste dekkingsplan voorziening onderhoud Civiele Kunstwerken