Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 4:

ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE

Taakveld

Begroting 2021 na wijziging

Mutatie TR

Nieuwe raming 2021

INKOMENSREGELINGEN

-1.426.029

-

-1.426.029

BEGELEIDE PARTICIPATIE

-2.999.835

128.111

-2.871.724

ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS

-27.847

-

-27.847

ARBEIDSPARTICIPATIE

-2.897

-

-2.897

RECREATIEVE HAVENS

-146.752

-

-146.752

OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE

-335.793

20.000

-315.793

ECONOMISCHE PROMOTIE

20.297

-

20.297

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-331.332

-

-331.332

BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN

332.888

-

332.888

SUBTOTAAL

-4.917.300

148.111

-4.769.189

MUT. RES. PROGR. ECONOMIE, TOERISME & RECREACTIE

-175.107

-20.000

-195.107

TOTAAL

-5.092.407

128.111

-4.964.296