Toelichting budgetmutaties

Taakveld

Product

Begroting

Prognose

Verschil

I/S

Toelichting

Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening (WSW)

2.656.975

2.528.864

128.111

I

Ontvangen compensatie vanuit WVS met betrekking tot de transisitievergoedingen over de periode 2015 t/m 2019 (117.729). Tevens een uitkering van het voordelig resultaat van de jaarrekening 2020 (10.382).

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openluchtrecreatie

88.631

68.631

20.000

I

Activiteit voor het evenement vestingstedenroute Steenbergen is vanwege corona verplaatst naar 2022.

Mutaties reserves

Mutaties reserves

-20.000

I

Toevoeging bedrag voor het evenement vestingstedenroute Steenbergen; overheveling budgetten 2022.

TOTAAL PROGRAMMA 4

128.111

(I)ncidenteel

TOTAAL PROGRAMMA 4

-

(S)tructureel

128.111