Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Het behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van Steenbergen 2022 (750 jaar Steenbergen stad, en 25 jaar gemeente Steenbergen) door diverse activiteiten en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te brengen met elkaar.

Tijdens het vestingfeest op 16 en 17 april stond het erfgoed en de geschiedenis van Steenbergen centraal. Het muzikale veld uit de hele gemeente heeft zich gepresenteerd bij Fortissimo op 22 mei. De poldertocht van 11 en 12 juni bracht de deelnemers langs bijna alle mooie en historische plekken in Steenbergen.

Volgens planning

De financiële ondersteuning voor onze waardevolle musea verhogen we.

De jaarlijkse bijdrage voor onze musea is verhoogd van €400 naar €1500 en voor dit jaar uitgekeerd.

Volgens planning

Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de gemeente Steenbergen verschijnt in een papieren en digitale versie.

De canon verschijnt naar verwachting eind 2022.

Volgens planning

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds.

Er lopen twee aanvragen voor culturele activiteiten bij het Initiatievenfonds.

Volgens planning

We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.

De planning is dat de stimuleringsregeling Q3 in werking treedt.

Volgens planning