Bijlage 2 Voortgang GVVP

Een aantal zaken uit het MUP, welke gepland stonden voor 2021 zijn reeds uitgevoerd. De adviesraad verkeer is samengesteld, het meldpunt verkeer is in de lucht en wordt al veelvuldig gebruikt, de mobiliteitshub in Dinteloord is aangelegd, we hebben inmiddels een plankaart en prognosekaart ten behoeve van de e-laadpunten en zijn druk bezig met de actualisatie van het laadinfra beleid. Verder wordt er momenteel druk gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid van de rondwegen Steenbergen en Dinteloord, zijn de rijkssubsidie projecten in voorbereiding en worden na het zomerreces uitgevoerd. Ook zal de drempelschouw na de zomer gaan plaatsvinden. Verder begint de verkeerseducatie voor onze jongste verkeersdeelnemertjes steeds meer vorm te krijgen. Hier gaan we ook na de zomer mee aan de slag. De onderzoeken naar de verkeerscirculatie in het centrum van Steenbergen en de evaluatie van het parkeerbeleid in het centrum van Steenbergen zal plaatsvinden in 2022. Voor dit jaar is dat niet meer haalbaar door het ambitieuze programma. Ook de weginrichting van de traverse Steenbergen zal in 2022 nader bekeken gaan worden.

Op de volgende pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de voortgang GVVP over 2021.