Bijlage 2 Specificatie Kosten Gas en Electraverbruik

Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van de gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2021 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2022 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Afgelopen maand is voor de belangrijkste accommodaties een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van deze nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m3 (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2022. Voor maanden, die in 2022 nog volgen, is het verbruik van voorgaand jaar (2021) als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik

Omschrijving

Begroot 2022

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

€ 22,164

€ 48,100

€ -25,936

Sporthal de Buitelstee

€ 4,425

€ 14,100

€ -9,675

Gymzaal Merijntje N-V

€ 5,800

€ 12,800

€ -7,000

Zwembad de Meermin

€ 9,500

€ 18,400

€ -8,900

Zwembad Aquadintel

€ 7,568

€ 28,000

€ -20,432

Exploitatie overige panden

€ 0

€ 5,700

€ -5,700

Totaal

€ 49,457

€ 127,100

€ -77,643

Electraverbruik

Omschrijving

Begroot 2022

Nieuwe doorrekening

Verschil

Huisvesting

€ 62,239

€ 92,900

€ -30,661

Werkplaats

€ 11,113

€ 22,590

€ -11,477

Openbare verlichting

€ 85,000

€ 100,000

€ -15,000

Zwembad de Meermin

€ 16,133

€ 21,700

€ -5,567

Zwembad Aquadintel

€ 13,200

€ 16,400

€ -3,200

Totaal

€ 187,685

€ 253,590

€ -65,905

Totale bijstelling gas- en electraverbruik

€ -143,548